sábado, 27 de março de 2010

CALENDÁRIO VAISNAVA 2010

Calendário até 2010 de Ekadasi (outra versão)March 2010 (Calendar timings as per Calcutta, India)

01. (Mon) Paran by 9:54 am. Anandotsav of Sri Jagannath Misra.

05. (Fri) Krishna-panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shant Maharaj.

08. (Mon) Krishna-astami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

11. (Thu) Krishna-ekadasi. Fast. Papvimochani Ekadasi.

12. (Fri) Krishna-dvadasi. Paran by 9:49 am. Festival of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varahanagar. Disappearance of Srila Govind Ghosh Thakur.

20. (Sat) Gaur-panchami. Appearance of Sripad Ramanujacharya and Tridandi Swami Srimad Bhakti Hridaya Van Maharaj.

24. (Wed) Sri Rama-navami. Appearance of Sri Ramachandra. Appearance at noon. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saudh Ashram Maharaj. Appearance of His Divine Grace Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj (President – Acharya).

25. (Thu) Paran by 9:42 am

26. (Fri) Gaur-ekadasi. Kamada Ekadasi. Fast.

27. (Sat) Paran by 9:41 am.

30. (Tue) Purnima (full-moon). Rasayatra of Sri Balaram. Vasanta rasa of Sri Krishna. Appearance of Srila Vamsivadananand Thakur and Srila Syamanand Prabhu. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Bharti Maharaj.

APRIL 2010

04. (Sun) Krishna-shashti. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kumud Sant Maharaj.

05. (Mon) Krishna-saptami. Disappearance of Srila Abhiram Thakur.

09. (Fri) Krishna-dasami. Disappearance of Srila Vrindavan das Thakur.

10. (Sat) Krishna-dvadashi. Fasting for Varuthini Ekadasi.

11. (Sun) Paran by 9:33 am

14. (Wed) Amavasya. Appearance of Srila Gadadhar Pandit.

Month of Purushottama (15 April – 14 May)

25. (Sun) Gaura-dvadashi. Fasting for Padmini Ekadasi.

26. (Mon) Paran by 9:27 am

MAY 2010

10. (Mon) Krishna-dvadashi. Fasting for Vyanjuli Mahadvadashi

11. (Tue) Paran by 5:28 am

Month of Pusurhsottama ends (14 May, 2010)

15 (Sat) Gaur-pratipad. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Alok Paramahams Maharaj and Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Yayavar Maharaj.

16. (Sun) Beginning of 21 days Chandanyatra of Sri Sri Jagannath Dev. Aksaya-tritiya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saudh Ashram Maharaj.

18. (Tue) Gaur-panchami. Appearance of Sripad Sankaracharya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Gabhastinemi Maharaj.

20. (Thu) Gaur-saptami. Jahnu-saptami. Sri Jahnavi Puja.

22. (Sat) Gaur-navmi. Appearance of Sri Nityananda-shakti - Sri Jahnava Devi and Sri Rama-shakti - Sri Sita Devi.

24. (Mon) Gaur-ekadashi. Fasting for Mohini Ekadashi.

25. (Tue) Paran by 7:42 am

27. (Thu) Sri Nrisimha chaturdasi: Appearance day of Sri Nrisimhadev. Fast. Purnima. Sri Krishna's Phul-dola and Salil Vihar. Disappearance of Srila Parameshwari das Thakur. Appearance of Srila Srinivas Acharya. Buddha Purnima.

28. (Fri) Krishna-pratipad. Paran by 9:21 am. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarang Goswami Maharaj.

JUNE 2010

02. (Wed) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Ramananda Raya.

08. (Tue) Krishna-ekadasi. Apara Ekadasi. Fast.

09. (Wed) Krishna-dvadasi. Paran by 9:22 am Appearance of Srila Vrindavan das Thakur.

21. (Mon) Gaur-dasami. Dussehra. Sri Ganga Puja. Appearance of Sri Ganga Mata Goswamini. Disappearance of Srila Baladev Vidyabhusan Prabhu.

22. (Tue) Gaur-ekadasi. Nirjala-ekadasi. Fast

23. (Wed) Gaur-dvadasi. Paran by 9:24 am

24. (Thu) Gaur-trayodasi. Festival of Srila Raghunath das Goswami at Sripat Panihati.

26. (Sat) Purnima. Snan Yatra of Sri Jagannath Dev. Disappearance of Srila Mukunda Dutt and Srila Sridhar Pandit.

27. (Sun) Krishna-pratipad. Disappearance of Srila Shyamanand Prabhu.

JULY 2010

01. (Thu) Krishna-panchami. Appearance of Srila Vakresvara Pandit.

07.(Wed) Krishna-dashmi. Disappearance of Srila Srivas Pandit

08. (Thu) Krishna-ekadasi. Yogini Ekadasi. Fast.

09. (Fri) Paran by 5:47 am

11. (Sun) Amavasya. Disappearance of Srila Gadadhar Pandit and Srila Sachchidanand Bhaktivinode Thakur.

12. (Mon) Gaur-pratipad. Gundicha Marjana at Sridham Puri.

13. (Tue) Gaur-dvitiya. Rathayatra of Sri Jagannath Dev. Disappearance of Srila Svarup Damodar Goswami Prabhu.

17. (Sat) Gaur-shasti. Hera-panchami. Sri Sri Laksmi Vijay.

20. (Tue) Gaur-navmi. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

21. (Wed) Gaur-ekadashi. Punar Yatra of Sri Jagannath Dev (Return car festival).

22. (Thu) Gaur-dvadashi. Pakshavardhinni Mahadvadashi. Fast. Sri Hari Shayan. Beginning of Chaturmasya. Observation of Chaturmasya fast.

23. (Fri) Paran by 9:30 a.m.

25. (Sun) Purnima. Disappearance of Srila Sanatan Goswami Prabhu. Beginning of Chaturmasya (when started on Purnima). Sri Guru Purnima.

28. (Wed) Krishna-dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Van Maharaj and Tridandi Swami Srimad Bhakti Saurabh Bhaktisar Maharaj.

31. (Sat) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Gopal Bhatt Goswami.

AUGUST 2010

03. (Tue) Krishna-astami. Disappearance of Srila Lokanath Goswami.

06. (Fri) Krishna-ekadashi. Kamika Ekadasi. Fast.

07. (Sat) Paran by 9:32 am

10. (Tue) Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

13. (Fri) Gaur-chaturthi. Disappearance of Sri Raghunandan Thakura and Srila Vamsi das Babaji Maharaj.

20. (Fri) Gaur-ekadasi. Pavitraropani Ekadasi. Fast. Beginning of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha Govinda.

21. (Sat) Gaur-dvadasi. Paran by 9:32 am Disappearance of Srila Rupa Goswami and Srila Gauri das Pandit Goswami.

24. (Tue) Purnima. Appearance of Sri Baladeva. Fast. End of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha Govinda.

25.(Wed) Paran by 9:32 am

SEPTEMBER 2010

02. (Thu) Krishna-astami. Sri Sri Krishna Janmastami. Fast. Sri Krishna Jayanti. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vikash Hrishikesh Maharaj

03. (Fri) Sri Nandotsava. Sri Janmastami paran by 9:31 am.

04. (Sat) Krishna-ekadasi. Annada Ekadasi. Fast.

05. (Sun) Paran by 9:32 am

13. (Mon) Gaur-panchami. Appearance of Sri Sita Devi, the Consort of Sri Advaita Prabhu.

14. (Tue) Gaur-saptami. Sri Lalita-saptami.

15. (Wed) Gaur-astami. Sri Radhastami. Srimati Radharani's appearance at noon.

19. (Sun) Gaur-ekadasi. Unmilani Mahadvadashi. Fast. Vishnu-srnkala-yoga.

20. (Mon) Gaur-dvadasi. Appearance of Sri Vamanadeva. Paran by 7:47 am after the worship of Sri Vamanadeva. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu.

21. (Tue) Gaur-trayodasi. Appearance of Srila Sachchidanand BhaktivinodeThakur.

22. (Wed) Gaur-chaturdasi. Sri Anant Chaturdashi. Disappearance of Srila Haridas Thakur.

23. (Thu) Purnima. Sri Visvarupa Mahotsava.

29.(Wed) Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaj.

OCTOBER 2010

04. (Mon) Krishna-ekadasi. Fasting of Indira Ekadasi.

05. (Tue) Krishna-dvadasi. Paran by 7:49 am

11. (Mon) Gaur-Chaturthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pramod Puri Maharaj.

17. (Sun) Gaur-dasami. Vijay Utsav of Sri Ramachandra. Appearance of Sripad Madhavacharya.

19. (Tue) Gaur-dvadashi. Kartik Vrata begins. Paksha-varddhini Mahadvadashi fast. Disappearance of Srila Raghunath das Goswami, Srila Raghunath Bhatt Goswami and Srila Krishna das Kaviraj Goswami.

20. (Wed) Paran by 9:27 am.

22. (Thu) Purnima. Saradiya Rasa Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Murari Gupta and Tridandi Swami Srimad Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Beginning of Kartik-vrata (if begun from the purnima).

24.(Sun) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurav Vaikhanas Maharaj.

26. (Tue) Krishna-tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Puri Maharaj.

28. (Thu) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Narottam Thakur.

29. (Fri) Krishna-shasthi. Disappearance of Srila Bhakti Vichar Yayavar Maharaj.

30. (Sat) Krishna-astami. Bahulastami. Appearance of Sri Radha-kunda. Bathing festival at Sri Sri Radhakunda.

31. (Sun) Krishna-navami. Appearance of Srila Virachandra Prabhu and Tridandi Swami Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev Maharaj. Disappearance of Sripad Sakhicharan das Babaji Maharaj.

NOVEMBER 2010

02. (Tue) Krishna-ekadashi. Fasting for Rama Ekadasi.

03. (Wed) Paran by 9:29 am

06. (Sat) Amavasya. Dipavali.

07. (Sun) Gaur-pratipada. Appearance of Srila Rasikananda Prabhu. Go-puja and Go-krida. Sri Govardhan-puja. Annakut Mahotsava. Bali daityaraj puja.

08. (Mon) Gaur-dvitiya. Disappearance of Srila Vasudev Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj. Bhratri-dvitiya.

11. (Thu) Gaur-panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaj.

14. (Sun) Gaur-ashtami. Disappearance of Srila Gadadhar das Goswami, Srila Dhananjay Pandit and Srila Srinivas Acharya Prabhu. Sri Gopastami, Sri Gosthastami, Go-puja and Go-gras dan.

17. (Wed) Gaur-ekadasi. Fast of Sri Utthana Ekadasi. Disappearance of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahams Srila Gaur Kishor das Babaji Maharaj. Grand 106th Appearance of Om Vishnupad Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math (Regd.). Sri Bhisma-Panchaka. Sri Hari Utthana. End of Chaturmasya Vrata.

18. (Thu) Gaur-dvadasi. Paran by 9:33 a.m. Festival on the occasion of Disappearance of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahams Srila Gaur Kishor das Babaji Maharaj and 106th Appearance of Om Vishnupad Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj.

20. (Sat) Gaur-chaturdasi. Disappearance of Srila Bhugarbh Goswami and Srila Kasisvar Pandit. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Promod Puri Maharaj.

21. (Sun) Purnima. Rasayatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. End of Chaturmasya (if begun from the Purnima)

26.(Fri) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vikash Hrishikesh Maharaj.

DECEMBER 2008

01. (Wed) Krishna-ekadasi. Disappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur

02. (Thu) Krishna-dvadasi. Utpanna Ekadasi. Fast. Disappearance of Srila Kaliya Krishna das.

03. (Fri) Krishna-trayodasi. Paran by 9:39 am Disappearance of Srila Saranga Thakur.

05. (Sun) Amavasya. Disappearance of Srila Jagabandhu Bhakti Ranjan.

11. (Sat) Gaur-sasthi. Oran-sasthi of Lord Jagannath.

13. (Mon) Gaur-astami. Disappearance of Srila Madhusudan das Babaji Maharaj.

15. (Wed) Gaur-navami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

17. (Fri) Gaur-ekadasi. Mokshda Ekadashi. Fast.

18. (Sat) Gaur-dvadashi. Paran by 9:47 am

21.(Tue) Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj

25. (Sat) Krishna-chaturthi. Disappearance festival of the Founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

31. (Fri) Krishna-ekadasi. Saphala Ekadasi. Fast. Disappearance of Srila Devananda Pandit and Srimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj.

JANUARY 2011

01. (Sat) Krishna-dvadasi. Paran by 9:54 am Disappearance of Sripad Bhakti Mayukh Bhagwat Maharaj.

02. (Sun) Krishna-trayodasi. Disappearance of Srila Mahesh Pandit and Srila Uddharan Dutt Thakur.

04. (Tue) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saurabh Bhaktisar Maharaj.

05. (Wed) Gaur-pratipad. Appearance of Srila Lochan das Thakur.

07. (Fri) Gaur-tritiya. Disappearance of Srila Jiva Goswami Prabhu and Srila Jagadish Pandit.

16. (Sun) Gaur-Dvadashi. Fasting of Putrada Ekadasi. Appearance of Srila Jagadish Pandit.

17. (Mon) Gaur-dvadasi. Paran by 9:59 am

19. (Wed) Purnima. Pusyabhisheka Yatra of Sri Krishna.

22. (Sat) Krishna-tritiya. Appearance of Srila Gopal Bhatt Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj.

25. (Tue) Krishna-sasthi. Disappearance of Srila Jayadeva Goswami Prabhu.

26. (Wed) Krishna-saptami. Disappearance of Srila Lochan das Thakur.

30. (Sun) Krishna-dvadasi. Pakshvarddhini Mahadvadasi. Fast.

31. (Mon) Krishna-dvadasi. Paran by 10:01 am

FEBRUARY 2011

04. (Fri) Gaur-pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurav Vaikhanas Maharaj.

05. (Sat) Gaur-dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shant Maharaj.

08. (Tue) Gaur-panchami. Sri Krishna Vasanta Panchami. Sri Saraswati Puja. Appearance of Sri Vishnu Priya Devi. Appearance of Srila Pundarik Vidyanidhi, Srila Raghunath das Goswami, and Srila Raghunandana Thakur. Disappearance of Srila Viswanath Chakravarti Thakur, Tridandi Swami Srimad Bhakti Vivek Bharti Maharaj and Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarup Parvat Maharaj.

10. (Thu) Gaur-saptami. Appearance of Mahavishnu Avatar, Sri Advaita Acharya.

12. (Sat) Gaur-navami. Disappearance of Srila Madhvacharya.

13. (Sun) Gaur-dasami. Disappearance of Srila Ramanujacharya.

14. (Mon) Gaur-ekadashi. Fasting for Jaya (Bhaimi) Ekadasi. Sri Varaha Dvadasi.

15. (Tue) Gaur-dvadashi. Appearance of Lord Varaha. Paran by 9:59 am

16. (Wed) Gaur-trayodasi.. Sri Nityanandtrayodashi. Appearance of Sri Nityananda Prabhu. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Mayukh Bhagwat Maharaj. Fasting.

17. (Thu) Gaur-chaturdashi. Paran by 9:58 am.

18. (Fri) Purnima. Appearance of Srila Narottam Thakur. Sri Krishna's Madhurotsava.

21. (Mon) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pragyan Keshav Maharaj.

22. (Tue) Krishna-panchami. The 137th Divine Appearance annual festival of the Founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. Disappearance of Srila Purushottam Thakur.

23. (Wed) Krishna-sasthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

28. (Mon) Krishna-ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

MARCH 2011

01. (Tue) Krishna-dvadashi. Paran by 9:54 am.

03. (Thu) Krishna-chaturdasi. Sri Sri Shivaratri.

04. (Fri) Amavasya. Paran by 9:52 am for those who fasted for Sri Shivratri.

05. (Sat) Gaur-pratipad. Disappearance of Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath das Babaji Maharaj and Srila Rasikananda Dev Goswami.32nd annual Disappearance festival of Om Vishnupad Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math (Regd.).

09. (Wed) Gaur-chaturthi. Appearance of Srila Purusottama Thakur

10. (Thu) Gaur-panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vivek Bharti Maharaj.

13. (Sun) Adhivas (Preliminary) Festival of Sri Navadvipa Dham Parikrama

14. (Mon) Sri Navadvipa Dham Parikrama begins. Circumambulation of 'Atma-Nivedan' bhakti area - Sri Antardvipa, Sridham Mayapur, etc.

15. (Tue): Circumambulation of 'Shravan' bhakti area - Sri Simantdvipa.16. (Wed) Amalki Ekadasi. Fast. Circumambulation of 'Kirtan' and 'Smaran' bhakti area - Sri Godrumadvipa and Sri Madhyadvipa.

17. (Thu) Paran by 6:53 am. Disappearance of Srila Madhavendra Puri. Circumambulation of Sakhya-bhakti kshetra, Sri Rudra-dvipa.

18. (Fri) Circumabulation of 'Paad-Sevan', 'Archan' 'Vandan' and 'Dasya' bhakti area - Sri Koldvipa, Sri Ritudvipa, Sri Jahnudvipa and Sri Moddrumadvipa. Adhivas Kirtan of appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu19. (Sat) Appearance Day of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sri Gaur Jayanti. Fast. Sri Radha-Govind Vasant Utsav and Dolyatra.

20. (Sun) Anandotsav of Sri Jagannath Misra. Paran by 9:54 am.

http://www.guardioes.com/calendario_2010.htm

domingo, 21 de março de 2010

Seguindo o Ekadasi Corretamente

Seguindo o Ekadasi Corretamente

* Jejum de grãos e vagens (legumes);
* Cantar japa extra;
* Tentar fazer mais leitura;
* Tentar ficar mais absortos em ouvir, cantar e servir a Krishna;
* Retrair-se, retirar-se um pouco da rotina normal, e fazer um balanço de sua vida espiritual;
* Tentar elevar-se acima do conceito corpóreo: evite tanto como possível qualquer atividade que se relacione com o corpo (compras, sono), são alguns dos conselhos de Bhaktivinoda Thakura;
* Evitar o trabalho físico ativo - supõe-se que Ele cause a dispersão dos sentidos e não por causa da fadiga;
* Somente executar o jejum que a sua capacidade permita.


Os Benefícios do Jejum

* O jejum dá ao sistema fisiológico um descanso;
* Ele é sobrecarregado devido a comer demais, muito pouco ou ainda devido a indiscriminação na dieta;
* Jejuar ajuda-nos a praticar autodomínio em comida e a concentrarmo-nos mais na satisfação de Deus;
* Mantém o corpo leve e o estômago livre para que se possa meditar melhor.


Níveis de Ekadasi

* Jejum completo de comida e água (só maha água é permitido);
* Tomar água, jejuando de toda a comida;
* Tomar água e um pouco de frutas;
* Tomar água e uma refeição à tarde;
* Bebida e comida como de hábito, mas sem qualquer grão ou vagem
* Se alguém não puder fazer seu serviço por causa do jejum, é melhor que coma.
Complemento


Nota do Calendário Vaishnava:

Nota sobre Ekadasi: Ekadasi (pronunciado ekadashi), é o décimo (dasi) primeiro (eka) dia lunar depois da lua cheia e da lua nova. Neste dia se observa jejum de feijões e cereais. Nos ekadasis também não se come vagem (feijão verde), berinjela (pois aumenta o apetite), mel e assafétida. Dormir durante o dia, sexo, cortar unhas e cabelos, barbear-se e divertimentos também são atividades que devem ser evitadas nesses dias, pois se deve diminuir as demandas corpóreas nos ekadasis para melhor fixar a mente em Krsna. Sobre a importância do jejum no ekadasi, consultar o Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila, capítulo 15, textos 9 e 10.

Pessoas que não devem fazer jejum estrito no ekadasi: pessoas com problemas de fígado, coração, pulmão, estômago ou rins; pessoas insanas ou muito perturbadas (preocupadas); crianças, idosos e grávidas. Todos devem, porém, observar o jejum de feijões e cereais.


Fontes:Sobre o Ekadasi:

Tradução livre do texto: "About Ekadasi" de Kunjabihari Devi DasiNota sobre Ekadasi:


Radhe Syam das
( hekrishnakarunasindhu@yahoo.com.br ).Adaptado de:
http://www.harekrishnasp.com.br/calendario.htmTradução e adaptação: Gopala Dasa Adhikari (HDG).Veja Também

* Origem do Ekadasi
* Orientações para o Jejum do Ekadasi

Fonte: www.novagokula.com.br

Jejuar neste dia de Ekadasi purifica de todos os pecados e realiza todos os desejos

O dia de Ekadasi é um dia especial, em que nos lembramos do Senhor Hari. A palavra “ekadashi”, em sânscrito, quer dizer onze (11), então são contados 11 dias após os dias da lua nova e da lua cheia. Neste dia o devoto poderá optar por jejuar, pelo menos em três formas ou maneiras: 1) jejum total de alimentos e água; 2) jejum total de alimentos, mas bebendo apenas água, e 3) o jejum de grãos.

O adotar de um ou outro tipo de dieta de Ekadasi irá depender da possibilidade de cada um. Deste modo, se alguém estiver trabalhando não precisará privar-se de alimento, desde que evite grãos. Aqueles que estão num Ashrama, retirados das atividades, ou por alguma resolução de Tapas, poderão realizar o jejum total ou com água. Apesar de o jejum de Ekadasi ser um dia especial, o mais importante é a atitude devocional. Ele não tem finalidades higienistas tendo em vista uma melhor saúde, ou uma recuperação de alguma doença física ou mental , mas a manutenção da paz e da prosperidades de todos. O Ekadasi é um dia de lembrarmos do Senhor Supremo, e por isso é um dia especial.

Com certeza, há todo um grupo de alimentos e produtos que podem ser usados no dia de Ekadasi. Mas isso não é o mais importante. Entender o que o Ekadasi significa, e qual a sua abrangência é o que importa. Aconselha-se moderação. Então, inicie o jejum de Ekadasi simplesmente retirando o arroz, o trigo (e derivados), bem como o milho de sua dieta. Todas as frutas, verduras e legumes poderão ser usados. Há restrições para cebola e alho, que não devem ser usados nem mesmo fora do Ekadasi. Não use carnes, nem peixes, nem ovos. Purifique-se, porque a mente é fruto do alimento.

Há cerca de 26 Ekadasis diferentes durante o ano (dependendo do ano), e cada um deles possui a sua história correspondente. O Ekadasi que ocorre dia 02-03 de Julho deste ano (2005), é considerado Dava-sayana ou Padma Ekadasi, que a seguir descreve o Lila:

Deva Sayana Ekadasi
Do Bhavishya Uttara Purana (Padma Ekadasi)*

“O santo rei Yuddhishthira Maharaj disse: ‘Ó Keshava, qual é o nome do Ekadasi que ocorre durante o período da lua cheia, no mês de Ashadha (junho-julho); qual a Deidade que é adorada neste dia auspicioso, e qual é o procedimento para este evento?’

O Senhor Krishna respondeu: ‘Ó zeloso deste planeta Terra, Eu contarei com satisfação um maravilhoso evento histórico, que certa feita o Senhor Brahmaa narrou para seu filho Narada Muni:

Certo dia, Narada Muni perguntou ao seu pai: ‘Qual é o nome do Ekadasi que acontece durante a parte luminosa do mês de Ashadha; gentilmente diga-me como eu deverei observar este Ekadasi, e assim agradar ao Senhor Supremo, Sri Vishnu?’

O Senhor Brahmaa respondeu: ‘ Ó grande santo orador; ó melhor entre os sábios; ó devoto puro do Senhor Vishnu, sua pergunta é um exemplo muito útil para toda a humanidade. Não há nada melhor do que Ekadasi, o dia do Senhor Hari, do que qualquer outro no mundo. Ele anula mesmo os piores pecados se for observado apropriadamente. Por esta razão, eu irei dizer-lhe sobre este Ashada-shuka Ekadasi:

Jejuar neste dia de Ekadasi purifica de todos os pecados e realiza todos os desejos. Portanto, se algum negligenciar este dia sagrado de jejum, coloca-se com um candidato para as regiões inferiores. Ashadha-shuka Ekadasi é também conhecido como Padma Ekadasi. Desta forma, para agradar o Senhor dos Sentidos, o Supremo Senhor Hrishikesha, deve-se jejuar neste dia. Escute cuidadosamente, ó Narada, enquanto em narro para você um maravilhoso acontecimento histórico, relembrado nas Escrituras, a respeito deste Ekadasi. Assim escutando este Lila, serão destruído todos os tipos de reações negativas, com a devida remoção dos obstáculos do caminho espiritual.


Narayana (vishnu), repousa sobre Ananta-sesha, tendo Lakskmi-devi aos Seus pésÓ querido filho! Certa feita houve um sábio e sento rei em Surya Vamsha (da dinastia solar), cujo nome era Mandhata. Por estar sempre firmado na verdade, ele foi apontado como imperador. Ele cuidava dos seus súditos, como se fossem os membros de sua própria família e filhos. Devido a sua grande piedade e grande religiosidade, não havia doenças, seca, e qualquer que fosse coisa desagradável em todo o seu reino. Todos os seus súditos não só estavam livres de todos os tipos de distúrbios como também eram muito ricos. Seu tesouro estava livre de qualquer lucro de forma ilegal, e assim ele governou, alegremente, por muitos anos.

Certa feita, porém, devido a algumas atitudes impuras em seu reino, ocorreu uma seca por três anos. Os súditos também foram importunados pela fome. Devido a falta de grãos ficou impossível para eles realizar os sacrifícios védicos prescritos, oferecer manteigas (Ghee), para seus antepassados, bem como para os Devas; egajar-se em qualquer ritual de adoração, ou mesmo estudar a literatura védica. Finalmente, eles foram até diante do seu amável rei, numa grande comitiva, dirigindo-se a ele da seguinte forma: ‘Ó rei, o senhor sempre viu por nosso bem-estar, então estamos humildemente pedindo a sua ajuda agora. Todos, em qualquer lugar, precisam de água. Sem água, tudo irá se transformar em algo inútil ou morrer. Os Vedas chamam a água de Nara, e devido ao fato de que a Suprema Personalidade de Deus descansa por sobre a água, então Seu nome é Narayana. Deus fez Sua própria morada na água, e ali Ele descansa.

É dito que três coisas não podem existir sem água: pérolas, seres humanos e farinha. A essencial qualidade da pérola é o brilho, e ele é devido a água. A essência do homem é o sêmen, cuja maior parte é constituída de água. E sem água, não se pode fazer farinha como massa, e então ser cozida nas várias formas como pãos, e demais alimentos para serem comidos. Algumas vezes a água é chamada de Jala-narayana, o Senhor Supremo na forma de Sua vida sustentando a substância da vida: água.

Na Sua forma como nuvens, o Senhor Supremo está no céu e derrama água em forma de chuva, da qual brotam os grans e mantém cada entidade viva por sobre a Terra.

Ó rei, a severa seca está causando uma grande falta de valorosos grãos; por isso, nós estamos na miséria, e as pessoas estão decaindo porque estão morrendo, ou abandonando o seu reino. Ó melhor dos governantes por sobre a Terra, por favor encontre alguma solução para este problema, para que a paz e a prosperidade voltem novamente’.

O rei respondeu: ‘Vocês falam a verdade. Os grãos são como Brahman, o Absoluto, que é pura Verdade, quem vive dentro dos grãos, e que, portanto, sustenta todos os seres. De fato, é devido aos grãos que o mundo inteiro vive. Agora, por que esta terrível seca está ocorrendo em nosso reino? As Sagradas Escrituras falam sobre este assunto com grande propriedade. Se um rei (ou chefe d eum país), é irreligioso, tanto ele como seus súditos sofrem. Eu tenho meditado na causa do problema por um longo tempo, mas após pesquisar meu caráter passado e presente, eu posso dizer, honestamente, que não encontrei nenhuma atitude indevida. Apesar disso, para o bem de todos os súditos, eu tentarei remediar a situação’.

Pensando em que forma ajudar, o rei Mandhata reuniu seu exército e séqüito. Então prestou suas reverências para Mim, e entrou na floresta. Ele perambulou por aqui e ali, procurando grandes sábios em seus Ashramas, fazendo perguntas de como resolver a crise em seu reino. No fim, ele alcançou o Ashrama de meus outros filhos, Angira Muni, cujo brilho resplandece em todas as direções. Sentado em sua cabana, Angira mostrava-se como um segundo Brahmaa. O rei Mandhata ficou muito feliz em ver Angira Muni, cujos sentidos estavam completamente sob controle.

O rei, imediatamente, desmontou de seu cavalo e ofereceu suas reverências aos pés de lótus de Angira Muni. Em seguida, o rei juntou suas mãos e orou pedindo as bênçãos de Muni. O santo retribuiu com bênçãos para o rei, com Mantras sagrados. O rei pediu por auxílio por sete membros do seu reino. Os sete membros sob o domínio do rei eram: o rei em si mesmo, os ministros, seu tesoureiro, sua força militar, seus aliados, os Brahmanas, a realização dos sacrifícios realizados no reino, e as necessidades dos seus súditos sob o seu cuidado.

Após contar ao sábio como os sete membros do seu reino estavam situados, o rei Mandhata relatou sobre a sua própria situação, e se ele era feliz. Então, Angira Muni perguntou para o rei por que ele tinha empreendido tal difícil jornada dentro da floresta. O rei relatou da aflição que estava passando o seu reino. O rei disse: ‘ Ó grande sábio, eu estou governando e mantendo o meu reino seguindo as injunções védicas, e então não sei qual a razão da seca que está acontecendo. Para resolver este mistério, eu vim até o senhor para pedir ajuda. Por favor, ajude-me a aliviar o sofrimento dos meus súditos'.

Angira Rishi disse de pronto para o rei: ‘A presente era, Satya yuga, é a melhor de todas as eras, uma vez que o Dharma mantém todos os quatro membros: veracidade, austeridade, misericórdia e limpeza. Nesta era, todos respeitam os Brahmanas como os membros que estão no topo da sociedade. Também, cada um realizar as suas ocupações plenamente, e apenas aos sacerdotes Brahmans é permitido realizar austeridades védicas e penitências. Embora isso seja um padrão, ó leão entre os reis, há um Shudra (pessoa não iniciada ou sem qualificação), que está ilicitamente realizando os ritos de austeridades e penitências em seu reino. Esta á a razão porque não há chuvas em sua terra. Portanto, o senhor deverá punir este operário com a morte; por fazer isso, será removida a contaminação que está afligindo a todos, e assim restaurar a paz para seus súditos’.

O rei, então, respondeu: ‘Como poderei eu matar um ofensivo realizador de austeridades e sacrifício? Por favor, dê-me alguma solução espiritual’

O sábio Angira Muni, então, disse: ‘Ó rei, o senhor deverá observar jejum do Ekadasi, que ocorre durante a fase da lua cheia, no mês de Ashadha. Este dia auspicioso é chamado de Padma Ekadasi, e por sua influência, chuvas abundantes irão advir, e assim os grãos e outros frutos, com certeza, irão retornar ao seu reino. Este Ekadasi confere perfeição sobre os que o seguem com fé; remove todos os tipos de maus elementos, e destrói todos os obstáculos no caminho da perfeição. Ó rei, você, seus parentes, e seus súditos, deverão observar este sagrado jejum de Ekadasi. Então, tudo em seu reino, indubitavelmente, irá retornar a normalidade’.

Ao escutar estas palavras, o rei ofereceu suas reverências, e então retornou ao seu palácio. Quando o dia do Padma Ekadasi chegou, o rei Mandhata reuniu todos os Brahamas, Kshatriyas, Vaishas, e Sudras em seu reino, e os instruiu para cumprir estritamente a importância daquele jejum de Ekadasi. Depois de todos terem cumprido com o jejum as chuvas caíram conforme Agira Muni havia previsto. No devido curso do tempo, veio uma colheita abundante, rica em grãos e alimentos. Por intermédio da misericórdia do Senhor Supremo, Hrisikesha, o mestre dos sentidos, todos os sujeitos do reino do rei Mandhata, ficaram extremamente felizes, e a prosperidade retornou.

‘Portanto, ó Narada, cada um deverá observar este Ekadasi muito estritamente, para conceder felicidade a todos os reinos, bem como a liberação final, por sobre o devoto que tem fé’.

O Senhor Krishna, então, concluiu: ‘Meu querido Yudhishthira, o Padma Ekadasi é assim tão poderoso, que alguém simplesmente por ouvir a sua origem e as suas glórias, fica inteiramente purificado. Ó Pandava, aqueles que desejam Me agradar, deverão observar de forma estrita este Ekadasi, o qual é também conhecido como Deva-sayani Ekadasi.’

Deva-sayani, ou Vishnu-sayani, indica o dia quando o Senhor Vishnu descansou junto com todos os Devas ou semideuses. É dito, também, que após este dia, não é aconselhável realizar qualquer cerimônia, até o Devotthani Ekadasi (também conhecido como Haribodhini ou Uttana Ekadasi), os quais ocorrem no mês de Kartika (outubro-novembro), porque os Devas estão adormecidos, não podendo ser convocados para a arena de sacrifício, e porque o sol está em viagem para o seu curso no sul (Dakshinayanam)**

O Senhor Krishna continuou: ‘Ó leão entre os reis – Yudhisthira Maharaj – qualquer um que deseja liberação deverá observar regularmente este Ekadasi, o qual é o dia que o jejum de Chaturmasya inicia”.

NOTAS

* Este texto está sumarizado de “Ekadasi, o dia do Senhor Hari”, de Swami Krishna Balaram. Página 99-103.
* Isso se refere ao hemisfério norte.

Hari Om Tat Sat
Sri Swami Krishnapriyananda
http://www.gita.ddns.com.br/pergunte/narayanaekadasi1.php

Calendário de Ekadasi para o Brasil (2010)

Calendário de Ekadasi para o Brasil (2010)

Calendário de Ekadasi para o Brasil (2010)
( Nota: O Calendário abaixo não considera o horário de verão)EkadasiHorário de desjejum em Dvadasi

Kamada


26 de Março (sexta)


Brasília de 6h17 às 9h09

Varuthini


9 de Abril (sexta)


Brasília 9h59 às 10h15

Padmini


24 de Abril (sábado)


Brasília 6h21 às 10h14

Parama


9 de Maio (domingo)


Brasília 6h25 às 10h14

Mohini


23 de Maio (domingo)


Brasília 6h52 às 10h15

Apara


8 de Junho (terça)


Brasília 6h35 às 10h19

Pandava Nirjala


22 de Junho (terça)


Brasília 6h51 às 10h24

Yogini


7 de Julho (quarta)


Brasília 6h51 às 1h25

Sayana


21 de Julho (quarta)


Brasília 6h38 às 10h25

Kamika


6 de Agosto (sexta)


Brasília 6h33 às 9h54

Pavitropana


20 de Agosto (sexta)


Brasília 6h25 às 7h11

Annada


4 de Setembro (sábado)


Brasília 6h15 às 10h12

Parsva


19 de Setembro (domingo)


Brasília 6h03 às 10h04

Indira


4 de Outubro (segunda)


Brasília 5h51 às 9h57

Pasankusa


18 de Outubro (segunda)


Brasília 5h42 às 9h42

Rama


2 de Novembro (terça)


Brasília 5h34 às 9h48

Utthana


17 de Novembro (quarta)


Brasília 5h30 às 9h48

Utpanna


1 de Dezembro (quarta)


Brasília 5h31 às 9h51

Moksada


17 de Dezembro (sexta)


Brasília 5h36 às 6h44

Saphala


31 de Dezembro (sexta)


Brasília 5h44 às 6h36

Bhaimi Ekadasi.06-Bhaimi Ekadasi.

(Extraído do livro: Ekadasi, o dia do Senhor Hari. de S.S.Krishna Balarama Swami).

Maharaja Yudhisthira disse:

-Ó Senhor dos senhores, Sri Krishna, todas as glórias a Você! Ó mestre do universo, unicamente Você é a causa do aparecimento dos quatros tipos de entidades vivas - Aquelas que nascem de ovos, aquelas que nascem da transpiração, aquelas que nascem de sementes e aquelas que nascem de embriões. - Somente Você é a causa básica de todos, e, portanto, Você é o criador, mantenedor e o destruidor.

Meu Senhor, Você explicou tão bondosamente para mim o dia auspicioso do Sat Tila Ekadasi, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês Magha (janeiro/fevereiro), agora, por favor, explique sobre o Ekadasi que ocorre durante o quarto crescente deste mesmo mês. Com que nome ele é conhecido? Qual o processo para observá-lo? Qual é a deidade que deve ser adorada neste dia sublime? O qual é muito querido para Você. O Senhor Sri Krishna respondeu:

-Ó Yudhisthira, Eu falarei com alegria para você, sobre o Ekadasi que ocorre durante o quarto crescente do mês Magha. Este Ekadasi destrói todos os tipos de reações pecaminosas, e influências demoníacas que afetam a alma espiritual. Ele também é conhecido como Jaya Ekadasi e a alma afortunada que observa o jejum neste dia, alivia-se do grande peso da existência fantasmagórica. Desta maneira, não há Ekadasi melhor do que este, pois ele concede a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Ele deve ser honrado muito cuidadosamente. Assim, Eu lhe peço que Me ouça muito atentamente enquanto explico o maravilhoso episódio histórico relativo a este Ekadasi, o qual Eu já narrei anteriormente no Padma Purana, ó Pandava!

Muito, muito tempo atrás nos planetas celestiais, o senhor Indra governava o seu reino mui tranqüilamente e todos os semideuses, viviam ali muito felizes e contentes. Na floresta Nandana, a qual estava belamente decorada com flores parijata, Indra bebia Ambrósia a vontade e desfrutava do serviço de cinqüenta milhões de apsaras (donzelas celestiais), as quais dançavam para o seu bel prazer.

Muitos gandhavas (cantores e músicos celestiais), liderados por Puspadanta, cantavam a doce voz além de comparação. Citrasena, o líder dos músicos de Indra, estava ali na companhia de sua esposa Malini, e de seu belo filho Malyavam. Uma apsara de nome Puspavati encantou muito Malyavam; realmente, as flechas afiadas de cupido (nota 1) perfuraram o âmago do seu coração. O belo corpo e compleição, junto com os movimentos encantadores das sobrancelhas de Puspavati, cativaram Malyavam.

Ó rei, ouça enquanto descrevo a beleza esplêndida de Puspavati: Ela tinha braços graciosos e incomparáveis, os quais podiam abraçar um homem como um fino laço de seda; sua face assemelhava-se à lua cheia; seus olhos de lótus chegavam quase até as orelhas, as quais estavam adornadas com maravilhosos brincos; seu pescoço ornamentado era fino e assemelhava-se a um búzio; sua cintura era muito esguia e da largura de um punho; seus quadris eram largos e suas coxas eram como troncos de bananeiras; seus aspectos naturalmente belos estavam complementados pelos magníficos ornamentos e roupas; seus seios eram arrebitados e olhar seus pés, era como contemplar lótus vermelhos recém desabrochados.

Vendo Puspavati em toda sua beleza celestial, Malyavam logo se apaixonou. Eles tinham vindo com outros músicos e dançarinos, para agradar o senhor Indra por meio do canto e da dança envolvente. Mas, devido a eles terem se enamorado um pelo outro, com o coração trespassado pelas flechas do cupido, a luxúria personificada, eles estavam completamente incapazes de cantar e dançar apropriadamente, perante o senhor e mestre dos reinos celestiais. A pronúncia deles e o ritimo descompassado fizeram o senhor Indra compreender a causa dos erros de imediato. Ofendido pela execução musical desafinada, Indra ficou muito irado e gritou bem alto:

-Seus tolos inúteis! Vocês pretendiam cantar para mim estando na letargia da paixão um pelo outro? Vocês me ridicularizaram! Eu amaldiçôo vocês dois a sofrerem a partir de agora como pisaca (duende do mal). Como marido e mulher vão para as regiões terrestres e colham as reações de suas ofensas.

Emudecidos por essas palavras ásperas, Malyavam e Puspavati logo ficaram tristes e caíram da bela floresta Nandana no reino celestial, para um pico dos Himalaia aqui no planeta terra. Imensuravelmente tristes e com suas inteligências celestiais vastamente diminuídas pelos efeitos da poderosa maldição de Indra, eles perderam todo senso de paladar e olfato e até mesmo o sentido do tato. Estava tão frio naquele deserto de neve e gelo nos Himalaia, que eles nem podiam desfrutar do alívio do sono.

Perambulando desamparadamente de lá para cá e de cá para lá naquela altitude desagradável, Malyavam e Puspavati sofriam mais e mais a cada momento. Embora eles estivessem abrigados em uma caverna, devido à nevasca incessante e ao frio seus dentes batiam sem parar, e seus cabelos estavam arrepiados devido ao medo e espanto.

Nesta situação totalmente desesperadora, Malyavam disse para Puspavati: -Que pecados abomináveis nós cometemos para ter que sofrer nesses corpos de pisaca e neste ambiente hostil e inabitável? Isto é absolutamente infernal! Embora o inferno seja muito feroz, o sofrimento que estamos passando aqui é ainda mais severo. Portanto fica bem claro que ninguém deve cometer qualquer pecado.

E então os amantes desamparados arrastaram-se progredindo na neve e gelo. Entretanto, devido à boa-fortuna deles, aconteceu de que aquele mesmo dia era o Jaya Ekadasi, o Ekadasi do quarto crescente do mês Magha. Devido à miséria por que passavam, eles negligenciaram de beber água, matar alguma caça e até mesmo de comer as frutas e folhas disponíveis naquela altitude, eles observaram inconscientemente o Ekadasi jejuando completamente de todo tipo de alimento e bebida. Absortos na miséria, Malyavam e Puspavati desmaiaram sob uma árvore pipal, conhecida como figueira dos pagodes, e nem sequer tentaram se levantar.

O sol tinha se posto naquela mesma hora.

A noite foi ainda mais fria e miserável do que o dia. Eles tremiam na gélida nevasca e seus dentes batiam em uníssono e quando ficaram entorpecidos, eles se abraçaram mutuamente para manterem-se aquecidos. Preso um pelo braço do outro, eles não puderam gozar nem do sono nem do sexo. Assim eles sofreram durante toda noite devido à poderosa maldição de Indra.

Mesmo assim, ó Yudhisthira, pelos méritos alcançados com o jejum que eles tinham observado por acaso no Bhaimi Ekadasi, e devido a que eles permaneceram despertos por toda noite, eles foram maravilhosamente abençoados. Ouça por favor, o que aconteceu no dia seguinte; assim que amanheceu no Dvadasi, Malyavam e Puspavati tinham abandonado suas formas demoníacas e eram novamente belos seres celestiais, usando ornamentos brilhantes e roupas exóticas. Enquanto eles se olhavam mutuamente surpresos, um aeroplano celestial (vimana) chegou ao local. Um coro de habitante celestial cantava suas glórias, enquanto o casal subia na bela aeronave e seguiam diretamente para as regiões celestiais, saudados pelas boas vindas de todos. Rapidamente Malyavam e Puspavati chegaram a Amaravati, a capital do senhor Indra. Eles imediatamente se apresentaram a seu senhor e ofereceram a ele com alegria suas reverências.

O senhor Indra ficou atônito, ao ver que eles tinham sido restaurados a suas formas e status originais, tão logo após terem sido amaldiçoados a sofrer como demônios, muito, muito abaixo do reino celestial. Indra então perguntou a eles:

-Que feitos extraordinariamente meritórios vocês executaram para que pudessem abandonar seus corpos de pisaca tão rapidamente após eu ter amaldiçoado vocês? Malyavam respondeu:

-Ó senhor, foi pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vasudeva, e também pela influência poderosa do Jaya Ekadasi, que fomos aliviados da nossa condição sofredora como pisaca. Esta é a verdade, ó mestre; porque nós executamos serviço devocional ao Senhor Vishnu, jejuando no Ekadasi, o dia mais querido para Ele, nós recuperamos alegremente nosso status anterior. Indra disse:

-Porque vocês serviram ao Supremo Senhor Kesava, através de seguir o Ekadasi, vocês tornaram-se adoráveis até mesmo por mim e eu posso ver que agora, vocês estão completamente purificados do pecado. Quem quer que se ocupe em serviço devocional ao Senhor Sri Hari, ou ao senhor Shiva, torna-se digno de ser adorado até mesmo por mim. Quanto a isto não há dúvida. O senhor Indra então deu a Malyavam e a Puspavati, toda liberdade de desfrutarem um do outro e a movimentarem-se em seu planeta celestial.

Ó Yudhisthira, portanto deve-se observar estritamente o jejum do dia do Senhor Hari, especialmente no Bhaimi Ekadasi, o qual liberta a pessoa até mesmo do pecado de matar um brahmana duas vezes nascido. A grande alma que observa este jejum com toda fé e devoção, já deu todos os tipos de caridades; executou todos os tipos de sacrifícios e banhou-se em todos os lugares santos de peregrinação. Jejuar no Jaya Ekadasi qualifica a pessoa a residir em Vaikunta e gozar de felicidade sem fim por bilhões de yugas, de fato, para sempre. Ó grande rei, até mesmo aquele que ouve ou lê estas glórias do Bhaimi Ekadasi, alcança o mérito que é obtido pela execução de um sacrifício Agnistoma, durante o qual os hinos do Sama veda são recitados.

Assim termina a narração das glórias do Magha sukla Ekadasi, Bhaimi ekadasi, também conhecido como Jaya Ekadasi, do Bhavisya Uttara Purana.

-NOTA-

Nota 1 Kamadeva, a luxúria personificada, tem cinco nomes de acordo com o dicionário Amara kosa:

Nome 1 Kandarpa ou cupido, no Bhagavad Gita (10.28) Sri Krishna diz: “Dentre as causas da procriação, Eu sou Kandarpa”. A palavra Kandarpa também significa "muito belo." Kandarpa apareceu como um dos filho de Krishna em Dvaraka chamado de Pradyunma.

Nome 2 Darpaka, aquele que pode prever o futuro - Este nome indica que cupido pode saber o que acontecerá e prevenir este acontecimento. Especificamente, ele tenta impedir a atividade espiritual pura, por controlar a mente de alguém o forçando a ocupar-se no gozo dos sentidos.

Nome 3 Ananga, que não tem corpo físico. Certa vez, quando cupido perturbou a meditação do senhor Shiva, este poderoso semideus reduziu cupido a cinzas. Mesmo assim, Shiva deu ao cupido a benção de que ele poderia agir no mundo, mesmo sem um corpo físico.

Nome 4 Kama, a luxúria personificada, no Bhagavad Gita (7.11) O Senhor Sri Krishna diz: "Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos”.

Nome 5 Panca Saraih, aquele que porta cinco tipos de flechas. As cinco flechas com as quais o cupido perfura a mente das entidades vivas são: o sabor; o tato; o som; o olfato e a visão. Estes são os cincos nomes de cupido, o qual encanta todas as entidades vivas e faz com que elas executem o que ele quer. Sem a misericórdia do Guru autêntico e de Krishna, a pessoa não pode resistir ao seu poder.

-FIM-

Tradução: Ananya Bhak Dasa (Zuza Lee)

Correção 1: Apsarini Devi Dasi (Paula Burlamaqui)

Correção 2: Ananda Maya Devi Dasi (Alina Barrios Duran)

Digitação e fidelidade: Paramahamsa Dasa (Paulo J.G. dos Santos)

fonte:

http://www.radioharekrishna.com.br/Bhaimi_Ekadasi_Jejum.htm

sexta-feira, 25 de dezembro de 2009

Orientações para o Jejum do Ekadasi

.

O Ekadasi é o décimo primeiro dia lunar (Tithi) das quinzenas brilhante (shukla paksha) ou escura (krishna paksha) de cada mês lunar do Calendário Védico (também chamado Panchang). Nestes dias se observa jejum de feijões e cereais.

Esse jejum pode ser praticado de diversos modos e com variados propósitos, mas a essência é comer com simplicidade, de modo que se possa gastar tanto tempo quanto possível em atividades espirituais. Apenas para efeito didáticos, toda essa variedade de formas foi dividida em 4 níveis crescentes, de acordo com a consciência, facilidades e controle dos sentidos do praticante. Também é possível fazer combinações das orientações encontradas nos diversos níveis, adaptando-as ao tempo, lugar e circunstâncias específicos do praticante.

Assim, é importante enfatizar que não é propósito deste documento determinar regras e obrigações. Apenas apresenta uma linha de avanço geral, mais comum, para aqueles interessados em como fazer o jejum de Ekadasi na prática. Informações específicas quanto à origem e propósito do Ekadasi, bem como histórias, exemplos e resultados de se seguir esse jejum, podem ser encontradas na literatura vaishnava.Ekadasi Nível 1 – Iniciante (curiosos, simpatizantes, devotos iniciantes)

Quem deseja avançar na vida espiritual (e mesmo na material), ou simplesmente deseja experimentar o jejum para fins de saúde ou melhora da qualidade de vida, pode começar com as orientações abaixo.

Alimentos que podem ser consumidos no Ekadasi:

*

Todas as frutas (frescas e secas, verdes ou maduras);
*

Todas as nozes (e óleos feitos das nozes);
*

Todos os legumes (abóbora, abobrinha, pepino, etc.);
*

Todas as verduras (repolho, couve, alface, etc.);
*

Todas as raízes (batatas, mandioca, macaxeira, rabanete, cenoura, etc.);
*

Trigo mourisco;
*

Azeitonas;
*

Coco;
*

Amendoim;
*

Óleos de girassol, oliva, amendoim e caroço de algodão;
*

Todos os açúcares (da cana, de beterraba, demerara, etc.);
*

Todos os leites e seus derivados (queijo, iogurte, coalhada, requeijão, ghee, etc.).

Temperos que podem ser usados em Ekadasi:

*

Sal;
*

Gengibre;
*

Temperos verdes (coentro verde, hortelã verde, salsinha verde, etc. - menos cebolinha verde e alho poró, por serem tamásicos);
*

Curcuma (Açafrão-da-Índia);
*

Pimenta preta.

Alimentos que não devem ser consumidos, por “quebrarem” o Ekadasi:

1 – Nenhum dos cinco tipos de cereais, conforme definidos na cultura védica, isto é, nenhuma das variedades de:

a) Arroz;

b) Trigo;

c) Cevada;

d) Grãos (feijões, grão-de-bico, ervilhas, lentilhas, milho, etc.);

e) Mostarda e gergelim.

2- Nenhum dos produtos compostos de cereais:

a) Cereais quebrados (xerém de milho, arroz quebrado, ervilha partida, etc);

b) Grão não-maduros e vagens (espiga de milho verde, milheto, vagem de feijão, feijão verde, etc).

c) Cereais em flocos (flocos de aveia, flocos de arroz, etc.).

3- Nenhum dos produtos derivados de cereais:

a) Farinhas de cereais (farinha de trigo, farinha integral, farinha de rosca, etc.);

b) Pós de cereais (pó de cevada, pó de arroz, etc);

c) Óleos de cereais (óleo de soja, óleo de milho, óleo de gergelim);

d) Amidos (amido de milho, etc.).

4- Nenhum dos alimentos que contenham cereais ou seus derivados em sua composição:

a) Comidas feitas com cereais (pão, comidas de milho, macarrão, biscoitos, bolos, tahine, doces de cereais, pipoca, arroz inflado, etc.);

b) Alimentos feitos com, ou contendo, algum tipo de derivado de cereal em sua composição (isto é, contendo amidos, temperos de grãos, óleos de cereais, etc.), tais como, por exemplo:

i) Frituras em óleos derivados de cereais;

ii) Margarinas e frituras com margarinas;

iii) Refrigerantes;

iv) Doces com amidos;

v) Sorvetes;

vi) Misturas prontas para milk-shakes, sucos dietéticos, etc.;

vii) Certos requeijões, iogurtes, sucos industrializados, etc.;

viii) Certas sopas com: grãos, macarrão, ou temperos compostos de grãos, etc.;

ix) De modo geral, os alimentos industrializados (se for consumi-los, veja a composição e ingredientes na embalagem).

Temperos NÃO usados em Ekadasi:

*

Sementes de gergelim
*

Sementes de cominho
*

Sementes de mostarda
*

Cardamomo
*

Sementes de Papoula
*

Sementes de Kalonji
*

Sementes de AjwainEkadasi Nível 2 – Intermediário (devotos mais estritos)

Para os devotos que desejam ser mais estritos, especialmente levando-se em conta o controle dos sentidos e o voto de bramacarya (celibato), tanto para os solteiros quanto para os casais.Aplicam-se todas as orientações anteriores para o nível 1, complementadas pelas que seguem abaixo.

Alimentos restringidos durante Ekadasi:

*

Vegetais picantes como pimentas, pimentão, berinjelas (aumentam o apetite);
*

Todos os vegetais frondosos (por serem muito protéicos):
*

Couve-flor;
*

Brócolis;
*

Espinafre;
*

Repolhos;
*

Ervas frondosas - como a salsa, as folhas do caril, as folhas de neem, etc;
*

Saladas;
*

Vegetais Indianos:
o

Karela (melão amargo, ou melão de São Caetano);
o

Loki;
o

Parmal;
o

Toroi;
o

Kunli;
o

Drumsticks (baquetas);
o

Okra (tipo de quiabo);
o

Flor de bananeira.
*

Mel (por ser muito energético);
*

Queijos comerciais (por estarem sujeitos a adulteração com algum tipo de farinha).

Temperos NÃO usados em Ekadasi:

*

Sementes de gergelim;
*

Sementes de cominho;
*

Pimenta preta;
*

Curcuma (açafrão-da-Índia);
*

Assafétida;
*

Feno grego;
*

Sementes de mostarda;
*

Tamarindo;
*

Funcho;
*

Aipo;
*

Sementes de Papoula;
*

Sementes de Kalonji;
*

Sementes de Ajwain;
*

Cardamomo;
*

Noz-moscada;
*

Cravo-da-índia;
*

Temperos em pó em geral (por estarem sujeitos a adulteração com algum tipo de farinha).

No caso de quebra indevida do Ekadasi:

Parar imediatamente de comer o alimento “contaminado” com grãos (devido à presença de papa-purusha), e:

*

Continuar o jejum como pretendido inicialmente (melhor); ou
*

Da quebra em diante, fazer o jejum no nível mais básico - nível 1.

Obs.: Pode-se recuperar o resultado advindo de seguir corretamente esse Ekadasi que foi quebrado, por seguir estritamente o Pandava Nirjala Ekadasi seguinte.Ekadasi Nível 3 – Avançado (devotos seriamente interessados no benefício espiritual de observar o voto de Ekadasi)

Para os devotos que estejam seriamente interessados em seguir o voto de Ekadasi, com vistas ao benefício espiritual advindo de tal prática.Aplicam-se todas as orientações anteriores para os níveis 1 e 2, acrescentando-se as que seguem abaixo.

Orientações suplementares para quem quiser seguir Ekadasi mais estrita e seriamente:

*

Preferencialmente não comer nada no Ekadasi;
*

Se possível, também não beber nada, nem mesmo água;
*

Tentar permanecer acordado durante todo o período do Ekadasi, inclusive por toda a noite (do brahma-muhurtha antes do nascer do sol no dia do Ekadasi até o horário de quebra de jejum no dia seguinte);
*

Evitar atividades materiais para o sustento corpóreo (trabalho formal, negócios, etc.) e de gozo dos sentidos (brincadeiras, jogos, diversões, futilidades, etc.).
*

Durante o período do Ekadasi, procurar não se distrair com amenidades ou divertimentos, permanecendo o máximo de tempo possível ativamente ocupado em Consciência de Krishna (leitura, adoração, pregação, kirtana, bhajana, aratik, etc.);
*

Pelo menos uma vez por ano, no Pandava Nirjala Ekadasi, fazer o jejum completo, não tomando nem mesmo água (nir jala = nem água).

Fazendo o voto de Ekadasi:

O devoto interessado em fazer o voto formal deve, no dia do Utpanna Ekadasi (o primeiro Ekadasi do ciclo de 24), na frente das Deidades, propor qual dos tipos de jejum ele fará até o próximo Utpanna Ekadasi. Os quatro tipos principais são:

*

Observar jejum até o meio-dia, fazer uma refeição sem grãos e observar jejum até o dia seguinte, quebrando o jejum dentro do horário estabelecido;
*

O mesmo que o acima, porém observando jejum até às 16 horas;
*

Jejum completo até o dia seguinte;
*

O mesmo que o acima, mas permanecendo acordado a noite toda cantando os santos nomes (japa, bhajana, kirtana);

Existem outros tipos de jejum ainda, tais como comer apenas frutas, ou tomar só leite ou outros líquidos (sucos, água, etc.).Ekadasi Nível 4 – Mais Completo

Corpo e mente são muito difíceis de controlar. Não é incomum propostas da mente para, de alguma forma, “compensar” o dia de austeridade e auto-controle, através da busca de satisfação desmesurada dos sentidos no dia anterior ao Ekadasi, no seguinte, ou até em ambos. Para os devotos que desejem seriamente praticar o auto-controle com vistas ao avanço espiritual, aplicam-se todas as orientações anteriores para os níveis 1, 2 e 3, acrescentando-se as que seguem abaixo.

Orientações suplementares para quem quiser seguir Ekadasi com preparação prévia e auto-controle durante e no dia seguinte.

Deve-se observar o Ekadasi apenas para a satisfação do Senhor Supremo. O significado da palavra upavasa (jejum) é viver próximo. No dia de Ekadasi deve-se se afastar de todas as espécies de atividades pecaminosas, abandonar todas as espécies de atividades domésticas (caseiras) e de gratificação dos sentidos, e permanecer próximo ao Senhor.

No dia anterior ao Ekadasi, deve-se:

*

Deixar a cama macia e dormir no chão;
*

Comer somente uma vez;
*

Beber água somente uma vez;
*

Permanecer arrumado e limpo;
*

Controlar os sentidos;
*

Não ter atividade sexual;
*

Evitar comer:
o

Em pratos de bronze;
o

Comer alimentos fortes, tais como urad-dahl (tipo de lentilha), lentilhas-vermelhas, grão-de-bico, kondo (um certo tipo de grão), arroz pré-cozido, espinafre e mel;
o

Fora de casa (na casa de outra pessoa, etc.).

No dia do Ekadasi deve-se:

*

Levantar cedo pela manhã, antes do Brahma-muhurta, e oferecer reverências ao Supremo Senhor Hari;
*

Tomar banho (de chuveiro - o mais básico, até um banho em um rio – o melhor). Uma pessoa piedosa deve assim, ao se banhar, abandonar toda sua ira e cobiça;
*

Adorar o Senhor Keshava com devoção e oferecer a ele alimentos saborosos;
*

Oferecer uma lamparina no Templo do Senhor;
*

Ouvir as glórias do Ekadasi da boca de um brahmana, e então dar a ele suficiente caridade;
*

Ouvir e falar sobre as glórias do Senhor Krishna;
*

Permanecer acordado durante a noite enquanto canta as glórias transcendentais de Krishna;
*

Jejuar, ou então, pelo menos, não comer os cinco tipos de grãos acima indicados;
*

Evitar (mesmo nas suas forma mais sutis, leves ou ingênuas):
o

Jogos de azar;
o

Espalhar rumores;
o

Procurar erros nos outros;
o

Pregar para pessoas espiritualmente desinteressadas;
o

Irar-se, mentir, enganar, roubar, etc.
o

Atividade sexual;
o

Associar-se com pessoas de baixa classe, pecaminosas ou ateístas.
*

Evitar também:
o

Praticar esportes;
o

Dormir, cochilar, soneca, etc.;
o

Mascar nozes de betel ou suas folhas;
o

Escovar os dentes.

No dia posterior ao Ekadasi deve-se:

*

Adorar o Senhor Hari com devoção, oferecendo-Lhe folhas de Tulasi;
*

Dar caridade aos brahmanas;
*

Não comer:
*

Mais de uma vez;
*

Em pratos de bronze;
*

Alimentos muito fortes, tais como urad-dahl (tipo de lentilha), lentilhas-vermelhas e mel;
*

Fora de casa (na casa de outra pessoa, etc.);
*

Alimentos de alguma forma contaminados.
*

Não praticar qualquer atividade sexual;
*

Não barbear o rosto, raspar a cabeça ou se depilar;
*

Não passar óleo no corpo de alguém ou no próprio;
*

Não mentir;
*

Não participar de trabalho ou exercício extenuante.

Citação do Nectar da Devoção (Bhakti Rasamrta Sindhu), pág. 63 - Observando o jejum no Ekadasi:

No Brahma Vaivarta Purana é dito que aquele que observa jejum no Ekadashi está liberado de todos os tipos de reações das atividades pecaminosas e avança na vida piedosa. O princípio básico é não apenas jejuar, mas incrementar o amor e a fé por Govinda, ou Krsna. A razão real para se observar o jejum no Ekadashi é minimizar as demandas do corpo e ocupar nosso tempo no serviço do Senhor por cantar ou praticar serviço similar. A melhor coisa a fazer nos dias de jejum é lembrar dos passatempos de Govinda e ouvir Seus santos nomes constantemente.

Quebrando um Ekadasi rapidamente:

Se você observar um jejum completo (sem mesmo beber água), você não necessita quebrá-lo com grãos. Você pode quebrá-lo com caranamrita ou fruta. Se você observar o Ekadasi comendo frutas, vegetais, etc., então ele deve ser quebrado no dia seguinte tomando grãos no horário especificado no calendário Vaisnava.

Pessoas que não devem fazer jejum estrito no Ekadasi:

*

Pessoas com problemas de fígado, coração, pulmão, estômago ou rins;
*

Pessoas insanas ou muito perturbadas (ansiosas, preocupadas, etc.);
*

Crianças, idosos e grávidas.

Todos devem, porém, observar o jejum de feijões e cereais.Aqueles que forem, por qualquer motivo, incapazes de observar o jejum de Ekadasi (nem mesmo o jejum de grãos), podem obter alguns dos resultados de observar Ekadasi simplesmente por ouvir e divulgar suas glórias (falar, cantar, etc.).Considerações adicionais:

O sal para o Ekadasi teve ser tomado de um pacote novo ou limpo.

Soja não é considerada muito adequada para alimentação humana, por ser muito protéica. Se consumir, seja moderado.

Lentilhas (urad-dhal, masura dhal) também são tão protéicas que não são consideradas alimento para vegetarianos, e não podem ser oferecidas as deidades. Se for comer, coma no máximo uma vez por semana.

Grão-de-bico é também muito protéico. Quando consumir, bastam uns poucos grãos por dia.

Os queijos vendidos comercialmente estão sujeitos a muitos tipos de adulteração com farinhas de cereais. Se for usar queijo no Ekadasi (e não quiser correr riscos de adulterações), dê preferência a fazer seu próprio queijo fresco a partir do leite.

Alguns não recomendam tomates no Ekadasi. Alguns argumentam que não é um vegetal tradicional indiano, não sendo usado nem mesmo nos dias normais, quanto mais no Ekadasi. Outros se referem à dificuldade de cultivo, que exige muito agrotóxico, por ser uma fruta muito delicada. O tomate não é um legume, mas sim uma fruta, da mesma família das beringelas, pimentões, pimentas. Mas quanto a aumentar o apetite, não temos confirmação. Talvez seja o caso de algumas variedades.

No Ekadasi cozinha-se para as deidades como nos dias normais (Krishna não precisa fazer Ekadasi: este é um benefício para nós, entidades vivas condicionadas).

Embora os vaishnavas devam aceitar todos os tipos de alimentos oferecidos ao Senhor (e em especial a maha-prasada), no Ekadasi não se deve aceitar nem mesmo a maha-prasada (embora possa-se guardá-la para comer no dia seguinte).

No Sat-Tila Ekadasi (ocorre normalmente no mês de janeiro) pode-se consumir preparações feitas com gergelim, sendo, nesse dia, muito auspicioso dá-lo, prepará-lo ou comê-lo. O gergelim pode ser preparado de qualquer forma, puro ou como ingrediente de diversas preparações.

Ekadasi tem horário para início e finalização (quebra de jejum). Os dias, no calendário védico, iniciam-se ao nascer do Sol. Assim, pode-se considerar que o jejum, efetivamente, inicia-se no Brahma-muhurtha (antes da alvorada) no dia do Ekadasi, e termina após o nascer do sol do dia seguinte, quando deve-se tomar alguma prasada para “oficialmente” encerrar o jejum. O horário para essa quebra oficial do jejum é variável, sendo determinado por cálculos astronômicos e não devendo ser ultrapassado.

Devido às orientações ayur-védicas quanto a alimentação (que contra-indicam comer tarde de noite ou de madrugada), em geral, observa-se o jejum do pôr-do-sol do dia anterior ao Ekadasi até 48 minutos (variável) depois do nascer-do-sol do dia posterior ao Ekadasi. Especialmente o horário de quebra de jejum deve ser respeitado, sendo determinado por cálculos astronômicos e estando registrado nos calendários vaishnavas.

Mahadvadasi é observado como Ekadasi.

Srila Prabhupada sempre orientou seus seguidores a observar Ekadasi através do jejum de grãos e feijões. O jejum total nunca foi estimulado por Srila Prabhupada. Ao invés de acentuar várias austeridades severas, ele pôs maior ênfase no serviço (que às vezes é impedido pelo jejum, e, ainda mais, muitas vezes impedido por vários dias, devido a se permanecer acordado a noite toda). Por isso, Srila Prabhupada somente insistiu em 4 dias de jejum completo por ano (para certos Dias de Aparecimento) e orientou a comer de forma muito simples nos Ekadasis. O jejum total (e, opcionalmente, para cada Ekadasi) é um vrata (um voto) opcional, e é algo bom, caso inspire um sentimento mais profundo de amor por Krishna.

Não esqueça:

Nunca coma:

*

Carne
*

Peixes
*

Ovos
*

Cebolas*
*

Alhos*

*Cebolas e alhos são considerados vegetais no modo da ignorância e, portanto, não devem ser consumidos como alimento.Nunca se intoxique:

*

Bebidas alcoólicas (cachaça, cerveja, vinho, etc.) – no máximo, cerveja sem álcool, em certas circunstâncias e com moderação;
*

Café (devido à cafeína) – no máximo, café descafeinado. Também pode ser substituído por cevada em pó;
*

Certos tipos de chá (chá mate, chá preto, etc.) – prefira capim santo, erva doce, hortelã, etc.
*

Refrigerantes de Cola (também devido à cafeína) – troque por outros menos prejudiciais;
*

Chocolate escuro (devido à presença de cafeína, também é viciante) – troque por chocolate branco ou outros doces mais saudáveis;
*

Excesso de açúcar, sal, comida, etc.

Fonte:

Baseado no texto: "Ekadasi and Caturmasya Guidelines" (original disponível em: http://www.dharmakshetra.com/holy%20days/ekadas%20and%20caturmasya%20guidelines.html),

no texto “Sri Ekadasi” (original disponível em: http://www.radhakunda.com/ekadasi/index.html)


e no “Calendário Vaishnava”, edição 2001 – ISKCON São Paulo e Paramahamsa & Sons, página 13, versão on-line em:


http://www.harekrishnasp.com.br/calendario.htm.


Traduzido e adaptado por Gopala Dasa Adhikari (HDG), com o apoio e orientações de Paramahamsa Dasa, Jagad Bharata Dasa e Mitra Gopi Devi Dasi, e colaboração de Bhaktin Áurea.

[Ver. 4]
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare