sábado, 27 de março de 2010

CALENDÁRIO VAISNAVA 2010

Calendário até 2010 de Ekadasi (outra versão)March 2010 (Calendar timings as per Calcutta, India)

01. (Mon) Paran by 9:54 am. Anandotsav of Sri Jagannath Misra.

05. (Fri) Krishna-panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shant Maharaj.

08. (Mon) Krishna-astami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

11. (Thu) Krishna-ekadasi. Fast. Papvimochani Ekadasi.

12. (Fri) Krishna-dvadasi. Paran by 9:49 am. Festival of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varahanagar. Disappearance of Srila Govind Ghosh Thakur.

20. (Sat) Gaur-panchami. Appearance of Sripad Ramanujacharya and Tridandi Swami Srimad Bhakti Hridaya Van Maharaj.

24. (Wed) Sri Rama-navami. Appearance of Sri Ramachandra. Appearance at noon. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saudh Ashram Maharaj. Appearance of His Divine Grace Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj (President – Acharya).

25. (Thu) Paran by 9:42 am

26. (Fri) Gaur-ekadasi. Kamada Ekadasi. Fast.

27. (Sat) Paran by 9:41 am.

30. (Tue) Purnima (full-moon). Rasayatra of Sri Balaram. Vasanta rasa of Sri Krishna. Appearance of Srila Vamsivadananand Thakur and Srila Syamanand Prabhu. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Bharti Maharaj.

APRIL 2010

04. (Sun) Krishna-shashti. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kumud Sant Maharaj.

05. (Mon) Krishna-saptami. Disappearance of Srila Abhiram Thakur.

09. (Fri) Krishna-dasami. Disappearance of Srila Vrindavan das Thakur.

10. (Sat) Krishna-dvadashi. Fasting for Varuthini Ekadasi.

11. (Sun) Paran by 9:33 am

14. (Wed) Amavasya. Appearance of Srila Gadadhar Pandit.

Month of Purushottama (15 April – 14 May)

25. (Sun) Gaura-dvadashi. Fasting for Padmini Ekadasi.

26. (Mon) Paran by 9:27 am

MAY 2010

10. (Mon) Krishna-dvadashi. Fasting for Vyanjuli Mahadvadashi

11. (Tue) Paran by 5:28 am

Month of Pusurhsottama ends (14 May, 2010)

15 (Sat) Gaur-pratipad. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Alok Paramahams Maharaj and Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Yayavar Maharaj.

16. (Sun) Beginning of 21 days Chandanyatra of Sri Sri Jagannath Dev. Aksaya-tritiya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saudh Ashram Maharaj.

18. (Tue) Gaur-panchami. Appearance of Sripad Sankaracharya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Gabhastinemi Maharaj.

20. (Thu) Gaur-saptami. Jahnu-saptami. Sri Jahnavi Puja.

22. (Sat) Gaur-navmi. Appearance of Sri Nityananda-shakti - Sri Jahnava Devi and Sri Rama-shakti - Sri Sita Devi.

24. (Mon) Gaur-ekadashi. Fasting for Mohini Ekadashi.

25. (Tue) Paran by 7:42 am

27. (Thu) Sri Nrisimha chaturdasi: Appearance day of Sri Nrisimhadev. Fast. Purnima. Sri Krishna's Phul-dola and Salil Vihar. Disappearance of Srila Parameshwari das Thakur. Appearance of Srila Srinivas Acharya. Buddha Purnima.

28. (Fri) Krishna-pratipad. Paran by 9:21 am. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarang Goswami Maharaj.

JUNE 2010

02. (Wed) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Ramananda Raya.

08. (Tue) Krishna-ekadasi. Apara Ekadasi. Fast.

09. (Wed) Krishna-dvadasi. Paran by 9:22 am Appearance of Srila Vrindavan das Thakur.

21. (Mon) Gaur-dasami. Dussehra. Sri Ganga Puja. Appearance of Sri Ganga Mata Goswamini. Disappearance of Srila Baladev Vidyabhusan Prabhu.

22. (Tue) Gaur-ekadasi. Nirjala-ekadasi. Fast

23. (Wed) Gaur-dvadasi. Paran by 9:24 am

24. (Thu) Gaur-trayodasi. Festival of Srila Raghunath das Goswami at Sripat Panihati.

26. (Sat) Purnima. Snan Yatra of Sri Jagannath Dev. Disappearance of Srila Mukunda Dutt and Srila Sridhar Pandit.

27. (Sun) Krishna-pratipad. Disappearance of Srila Shyamanand Prabhu.

JULY 2010

01. (Thu) Krishna-panchami. Appearance of Srila Vakresvara Pandit.

07.(Wed) Krishna-dashmi. Disappearance of Srila Srivas Pandit

08. (Thu) Krishna-ekadasi. Yogini Ekadasi. Fast.

09. (Fri) Paran by 5:47 am

11. (Sun) Amavasya. Disappearance of Srila Gadadhar Pandit and Srila Sachchidanand Bhaktivinode Thakur.

12. (Mon) Gaur-pratipad. Gundicha Marjana at Sridham Puri.

13. (Tue) Gaur-dvitiya. Rathayatra of Sri Jagannath Dev. Disappearance of Srila Svarup Damodar Goswami Prabhu.

17. (Sat) Gaur-shasti. Hera-panchami. Sri Sri Laksmi Vijay.

20. (Tue) Gaur-navmi. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

21. (Wed) Gaur-ekadashi. Punar Yatra of Sri Jagannath Dev (Return car festival).

22. (Thu) Gaur-dvadashi. Pakshavardhinni Mahadvadashi. Fast. Sri Hari Shayan. Beginning of Chaturmasya. Observation of Chaturmasya fast.

23. (Fri) Paran by 9:30 a.m.

25. (Sun) Purnima. Disappearance of Srila Sanatan Goswami Prabhu. Beginning of Chaturmasya (when started on Purnima). Sri Guru Purnima.

28. (Wed) Krishna-dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Van Maharaj and Tridandi Swami Srimad Bhakti Saurabh Bhaktisar Maharaj.

31. (Sat) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Gopal Bhatt Goswami.

AUGUST 2010

03. (Tue) Krishna-astami. Disappearance of Srila Lokanath Goswami.

06. (Fri) Krishna-ekadashi. Kamika Ekadasi. Fast.

07. (Sat) Paran by 9:32 am

10. (Tue) Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

13. (Fri) Gaur-chaturthi. Disappearance of Sri Raghunandan Thakura and Srila Vamsi das Babaji Maharaj.

20. (Fri) Gaur-ekadasi. Pavitraropani Ekadasi. Fast. Beginning of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha Govinda.

21. (Sat) Gaur-dvadasi. Paran by 9:32 am Disappearance of Srila Rupa Goswami and Srila Gauri das Pandit Goswami.

24. (Tue) Purnima. Appearance of Sri Baladeva. Fast. End of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha Govinda.

25.(Wed) Paran by 9:32 am

SEPTEMBER 2010

02. (Thu) Krishna-astami. Sri Sri Krishna Janmastami. Fast. Sri Krishna Jayanti. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vikash Hrishikesh Maharaj

03. (Fri) Sri Nandotsava. Sri Janmastami paran by 9:31 am.

04. (Sat) Krishna-ekadasi. Annada Ekadasi. Fast.

05. (Sun) Paran by 9:32 am

13. (Mon) Gaur-panchami. Appearance of Sri Sita Devi, the Consort of Sri Advaita Prabhu.

14. (Tue) Gaur-saptami. Sri Lalita-saptami.

15. (Wed) Gaur-astami. Sri Radhastami. Srimati Radharani's appearance at noon.

19. (Sun) Gaur-ekadasi. Unmilani Mahadvadashi. Fast. Vishnu-srnkala-yoga.

20. (Mon) Gaur-dvadasi. Appearance of Sri Vamanadeva. Paran by 7:47 am after the worship of Sri Vamanadeva. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu.

21. (Tue) Gaur-trayodasi. Appearance of Srila Sachchidanand BhaktivinodeThakur.

22. (Wed) Gaur-chaturdasi. Sri Anant Chaturdashi. Disappearance of Srila Haridas Thakur.

23. (Thu) Purnima. Sri Visvarupa Mahotsava.

29.(Wed) Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaj.

OCTOBER 2010

04. (Mon) Krishna-ekadasi. Fasting of Indira Ekadasi.

05. (Tue) Krishna-dvadasi. Paran by 7:49 am

11. (Mon) Gaur-Chaturthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pramod Puri Maharaj.

17. (Sun) Gaur-dasami. Vijay Utsav of Sri Ramachandra. Appearance of Sripad Madhavacharya.

19. (Tue) Gaur-dvadashi. Kartik Vrata begins. Paksha-varddhini Mahadvadashi fast. Disappearance of Srila Raghunath das Goswami, Srila Raghunath Bhatt Goswami and Srila Krishna das Kaviraj Goswami.

20. (Wed) Paran by 9:27 am.

22. (Thu) Purnima. Saradiya Rasa Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Murari Gupta and Tridandi Swami Srimad Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Beginning of Kartik-vrata (if begun from the purnima).

24.(Sun) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurav Vaikhanas Maharaj.

26. (Tue) Krishna-tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Puri Maharaj.

28. (Thu) Krishna-panchami. Disappearance of Srila Narottam Thakur.

29. (Fri) Krishna-shasthi. Disappearance of Srila Bhakti Vichar Yayavar Maharaj.

30. (Sat) Krishna-astami. Bahulastami. Appearance of Sri Radha-kunda. Bathing festival at Sri Sri Radhakunda.

31. (Sun) Krishna-navami. Appearance of Srila Virachandra Prabhu and Tridandi Swami Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev Maharaj. Disappearance of Sripad Sakhicharan das Babaji Maharaj.

NOVEMBER 2010

02. (Tue) Krishna-ekadashi. Fasting for Rama Ekadasi.

03. (Wed) Paran by 9:29 am

06. (Sat) Amavasya. Dipavali.

07. (Sun) Gaur-pratipada. Appearance of Srila Rasikananda Prabhu. Go-puja and Go-krida. Sri Govardhan-puja. Annakut Mahotsava. Bali daityaraj puja.

08. (Mon) Gaur-dvitiya. Disappearance of Srila Vasudev Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj. Bhratri-dvitiya.

11. (Thu) Gaur-panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaj.

14. (Sun) Gaur-ashtami. Disappearance of Srila Gadadhar das Goswami, Srila Dhananjay Pandit and Srila Srinivas Acharya Prabhu. Sri Gopastami, Sri Gosthastami, Go-puja and Go-gras dan.

17. (Wed) Gaur-ekadasi. Fast of Sri Utthana Ekadasi. Disappearance of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahams Srila Gaur Kishor das Babaji Maharaj. Grand 106th Appearance of Om Vishnupad Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math (Regd.). Sri Bhisma-Panchaka. Sri Hari Utthana. End of Chaturmasya Vrata.

18. (Thu) Gaur-dvadasi. Paran by 9:33 a.m. Festival on the occasion of Disappearance of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahams Srila Gaur Kishor das Babaji Maharaj and 106th Appearance of Om Vishnupad Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj.

20. (Sat) Gaur-chaturdasi. Disappearance of Srila Bhugarbh Goswami and Srila Kasisvar Pandit. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Promod Puri Maharaj.

21. (Sun) Purnima. Rasayatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. End of Chaturmasya (if begun from the Purnima)

26.(Fri) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vikash Hrishikesh Maharaj.

DECEMBER 2008

01. (Wed) Krishna-ekadasi. Disappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur

02. (Thu) Krishna-dvadasi. Utpanna Ekadasi. Fast. Disappearance of Srila Kaliya Krishna das.

03. (Fri) Krishna-trayodasi. Paran by 9:39 am Disappearance of Srila Saranga Thakur.

05. (Sun) Amavasya. Disappearance of Srila Jagabandhu Bhakti Ranjan.

11. (Sat) Gaur-sasthi. Oran-sasthi of Lord Jagannath.

13. (Mon) Gaur-astami. Disappearance of Srila Madhusudan das Babaji Maharaj.

15. (Wed) Gaur-navami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

17. (Fri) Gaur-ekadasi. Mokshda Ekadashi. Fast.

18. (Sat) Gaur-dvadashi. Paran by 9:47 am

21.(Tue) Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj

25. (Sat) Krishna-chaturthi. Disappearance festival of the Founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

31. (Fri) Krishna-ekadasi. Saphala Ekadasi. Fast. Disappearance of Srila Devananda Pandit and Srimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj.

JANUARY 2011

01. (Sat) Krishna-dvadasi. Paran by 9:54 am Disappearance of Sripad Bhakti Mayukh Bhagwat Maharaj.

02. (Sun) Krishna-trayodasi. Disappearance of Srila Mahesh Pandit and Srila Uddharan Dutt Thakur.

04. (Tue) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saurabh Bhaktisar Maharaj.

05. (Wed) Gaur-pratipad. Appearance of Srila Lochan das Thakur.

07. (Fri) Gaur-tritiya. Disappearance of Srila Jiva Goswami Prabhu and Srila Jagadish Pandit.

16. (Sun) Gaur-Dvadashi. Fasting of Putrada Ekadasi. Appearance of Srila Jagadish Pandit.

17. (Mon) Gaur-dvadasi. Paran by 9:59 am

19. (Wed) Purnima. Pusyabhisheka Yatra of Sri Krishna.

22. (Sat) Krishna-tritiya. Appearance of Srila Gopal Bhatt Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj.

25. (Tue) Krishna-sasthi. Disappearance of Srila Jayadeva Goswami Prabhu.

26. (Wed) Krishna-saptami. Disappearance of Srila Lochan das Thakur.

30. (Sun) Krishna-dvadasi. Pakshvarddhini Mahadvadasi. Fast.

31. (Mon) Krishna-dvadasi. Paran by 10:01 am

FEBRUARY 2011

04. (Fri) Gaur-pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurav Vaikhanas Maharaj.

05. (Sat) Gaur-dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shant Maharaj.

08. (Tue) Gaur-panchami. Sri Krishna Vasanta Panchami. Sri Saraswati Puja. Appearance of Sri Vishnu Priya Devi. Appearance of Srila Pundarik Vidyanidhi, Srila Raghunath das Goswami, and Srila Raghunandana Thakur. Disappearance of Srila Viswanath Chakravarti Thakur, Tridandi Swami Srimad Bhakti Vivek Bharti Maharaj and Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarup Parvat Maharaj.

10. (Thu) Gaur-saptami. Appearance of Mahavishnu Avatar, Sri Advaita Acharya.

12. (Sat) Gaur-navami. Disappearance of Srila Madhvacharya.

13. (Sun) Gaur-dasami. Disappearance of Srila Ramanujacharya.

14. (Mon) Gaur-ekadashi. Fasting for Jaya (Bhaimi) Ekadasi. Sri Varaha Dvadasi.

15. (Tue) Gaur-dvadashi. Appearance of Lord Varaha. Paran by 9:59 am

16. (Wed) Gaur-trayodasi.. Sri Nityanandtrayodashi. Appearance of Sri Nityananda Prabhu. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Mayukh Bhagwat Maharaj. Fasting.

17. (Thu) Gaur-chaturdashi. Paran by 9:58 am.

18. (Fri) Purnima. Appearance of Srila Narottam Thakur. Sri Krishna's Madhurotsava.

21. (Mon) Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pragyan Keshav Maharaj.

22. (Tue) Krishna-panchami. The 137th Divine Appearance annual festival of the Founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Sri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. Disappearance of Srila Purushottam Thakur.

23. (Wed) Krishna-sasthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

28. (Mon) Krishna-ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

MARCH 2011

01. (Tue) Krishna-dvadashi. Paran by 9:54 am.

03. (Thu) Krishna-chaturdasi. Sri Sri Shivaratri.

04. (Fri) Amavasya. Paran by 9:52 am for those who fasted for Sri Shivratri.

05. (Sat) Gaur-pratipad. Disappearance of Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath das Babaji Maharaj and Srila Rasikananda Dev Goswami.32nd annual Disappearance festival of Om Vishnupad Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math (Regd.).

09. (Wed) Gaur-chaturthi. Appearance of Srila Purusottama Thakur

10. (Thu) Gaur-panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vivek Bharti Maharaj.

13. (Sun) Adhivas (Preliminary) Festival of Sri Navadvipa Dham Parikrama

14. (Mon) Sri Navadvipa Dham Parikrama begins. Circumambulation of 'Atma-Nivedan' bhakti area - Sri Antardvipa, Sridham Mayapur, etc.

15. (Tue): Circumambulation of 'Shravan' bhakti area - Sri Simantdvipa.16. (Wed) Amalki Ekadasi. Fast. Circumambulation of 'Kirtan' and 'Smaran' bhakti area - Sri Godrumadvipa and Sri Madhyadvipa.

17. (Thu) Paran by 6:53 am. Disappearance of Srila Madhavendra Puri. Circumambulation of Sakhya-bhakti kshetra, Sri Rudra-dvipa.

18. (Fri) Circumabulation of 'Paad-Sevan', 'Archan' 'Vandan' and 'Dasya' bhakti area - Sri Koldvipa, Sri Ritudvipa, Sri Jahnudvipa and Sri Moddrumadvipa. Adhivas Kirtan of appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu19. (Sat) Appearance Day of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sri Gaur Jayanti. Fast. Sri Radha-Govind Vasant Utsav and Dolyatra.

20. (Sun) Anandotsav of Sri Jagannath Misra. Paran by 9:54 am.

http://www.guardioes.com/calendario_2010.htm

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare